Sunday, May 20, 2018

BREAKING: Ukraine Steps Up Attacks in Donbass in Wake of Visit by US Amb...

Monday, April 07, 2008

Deja te sargasso + 46

De veiligheid van meningsuiting
06-04-2008 om 11:49 door DeJa
Eén van de dingen die ik persoonlijk behoorlijk lastig vind in de discussie rondom Wilders en zijn film is het bepalen van mijn eigen positie. Enerzijds heb ik een behoorlijke hekel aan elke vorm van georganiseerde religie en zeker aan religies die andersdenkenden veroordelen of erger. Anderzijds heb ik een even grote hekel aan generaliseren en het op één hoop gooien van grote groepen mensen op basis van uiterlijkheden of (hopelijk slechts enkele) extremisten.
Ik heb absoluut niet de illusie de islam of de bijbehorende cultuur ook maar enigszins te begrijpen. Wat mij wel opvalt en ongerust maakt is het gemak waarmee in mijn ogen geweld als reactie op kritiek wordt neergezet. Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt. Wanneer deze meerderheid het fundamentalisme met het bijbehorende geweld niet afkeurt, waar staan zij dan? Zijn ze bang zich uit te spreken? Vinden ze geweld acceptabel? Naast bovenstaande gebrekkige omgang met kritiek en het gemakkelijke geweld is daarnaast de manier waarop deze religie met afvalligen en vrouwen omgaat voor mij iets waarvan ik een heel ongemakkelijk gevoel krijg. Wat ook daarbij volgen mij weer het ergste is, is niet het feit dat het ooit zo in een boek is gezet, nee het is het feit dat naar mijn beleving een groot deel van de moslimgemeenschap deze praktijken al dan niet stilzwijgend goedkeurt.
Met bovenstaande verwarring kom ik tot de kern van mijn twijfels. Wat is Wilders? Een onnozele hals die toevallig een onderwerpje heeft gevonden waarmee hij kan scoren? Een gevaarlijke fascist die polariseert en niet zozeer tegenstellingen signaleert maar die juist zelf veroorzaakt? Of is hij de ziener van een kwaad wat wij nog niet kunnen of durven onderkennen? Kortom, is Wilders de moderne Nederlandse Churchill (maar ja was Churchill niet de man die in 1937 schreef dat de joden hun vervolging zelf in de hand hebben gewerkt?), een variant op Mussert of is hij de nieuwe Boer Koekoek?
Ik weet het niet! Wat ik wel weet is dat kritiek een inherent onderdeel van de vrijheid van meningsuiting moet zijn. Wat ik ook weet is dat belediging veelal een niet te objectiveren gevoel is en geen absolute werkelijkheid. Ik voel mij regelmatig beledigd door de opdringerigheid van diverse religieuze types en bewegingen, toch heb ik niet de neiging geweld te gebruiken. Dus ja, ik vind dat elke film of elk boek met elke mening over elk onderwerp gemaakt moet kunnen worden. En als die mening beledigend is voor het gevoel of de mening van een groep mensen dan is dat jammer, maar helaas. Leer er maar mee leven! Kom maar met een eigen boodschap!
Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk die mensen of groeperingen die oproepen tot geweld of censuur, die geweld of censuur goedpraten, die economische belangen of gemakzucht belangrijker vinden dan elementaire rechten van burgers, die dingen zeggen als “hij had er toch om gevraagd” en die de ogen sluiten voor de negatieve aspecten van religies een stuk enger dan types als Wilders.
Waarschijnlijk heeft Benjamin Franklin één van de belangrijkste universele uitspraken ooit gedaan: “Wie de vrijheid opgeeft ter wille van wat veiligheid, is de vrijheid noch de veiligheid waard”. Deze uitspraak naar het heden vertaald, betekent volgens mij voor onze samenleving dat wij naast het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’ ook het begrip ‘veiligheid van meningsuiting’ meer dan nu vorm moeten gaan geven. Het betekent ook dat we weer moeten leren begrijpen dat vrijheid, ook in onze samenleving, geen vanzelfsprekend recht is, maar een gegeven wat het waard is om bevochten en verdedigd te worden.
Daarnaast hoop ik voor de Nederlandse situatie dat onze politieke leiders (als je daar op dit moment überhaupt van mag spreken) weer uit hun holletje komen en stoppen met bijvoorbeeld het gelul over koopzondagen en weer gewoon aan het werk gaan met de echt belangrijke uitdagingen die onze samenleving en de wereld de komende decennia te wachten staan.
, , ,
Terug naar het blog
47 ReactiesNaar reactieformulier
if (typeof(et_ord)=='undefined') et_ord=Math.floor(Math.random()*10000000000000000);
if (typeof(et_tile)=='undefined') et_tile=1;
document.write('');

larie 6 april 2008 12:30
Brede blik, sterk stuk.
T 6 april 2008 12:36
Wat is fitna en wat Islamisering:
http://www.trouw.nl/deverdieping/letter-geest/article958428.ece/Islamisering_is_allang_binnengeslopen
Sigi 6 april 2008 12:58
“Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt.”
Wat ik me bij dit soor uitspraken altijd afvraag is wat stel je je daar bij voor? Dat iedere moslim ongevraagd zegt, nou moet je luisteren, dat geweld daar ben ik het niet mee eens hoor. Of iets dergelijks. Dat vind ik eerlijk gezegd nogal onzinnig. Ik keur veel dingen af die door mensen worden gedaan waar ik mee op een hoop gegooid zou kunnen worden. Moet ik dat ook continu afkeuren omdat er anders gedacht wordt dat ik het er mee eens ben? Nou nee, want ik ben geen moslim.
Daarnaast vind ik Wilders zelf ook iemand die oproept tot geweld en censuur. De pot verwijt de ketel.
De vrijheid van meningsuiting is volgens mij bedoeld om kritiek op de regering te vrijwaren van vervolging, niet om maar tekeer te kunnen gaan en raak te generaliseren.
Leopold 6 april 2008 13:04
Heerlijk stuk en duidelijke analyse, erg sterk
Crachàt 6 april 2008 13:10
Wat ik persoonlijk zeer vermoeiend vind is het oproepen tot ’stoppenmet gelul en ècht iets doen’.Ik verwijt met name een zeer tendentieuze vooringenomenheid bij deze ogenschijnlijk oprechte ‘bekommernis’.Want iedereen, werkelijk iedereen die van enigszins goede wil is en is geweest, heeft geprobeerd en probeert daadwerkelijk iets te doen.
Het telkens weer terugvallen op de vaststelling dat er ‘niets gebeurt’ is niet enkel boertig en hautain tegenover de vele verwezenlijkingen die er wel degenlijk hebben plaatsgevonden, maar roept iets veel ergers op.Want: met het vacuum wat ontstaat wanneer men blijft roepen dat er ‘niets gebeurt’ schept met ten eerste de verwachting dat alles veel erger is dan het is, en dringt men feitelijk aan op het soort draconische maatregelen die men blijkbaar niet durft benoemen maar blijkbaar des te liever uit te voeren.Het is een consequentie van dat ‘daadwerkelijk iets doen’ die men maar eerst eens moet nemen, tesamen met ervan uitgaan dat iedereen echt wel begaan is met oplossingen zoeken.
Zoals die ‘grote meerderheid’ moslims die blijkbaar ook hysterisch moeten roepen en tieren dat er ‘daadwerkelijk iets moet gebeuren’ - misschien hebben die helemaal geen idee dat ze iets ergs moeten vinden, zoals blijkbaar de lemmingen aan de macht dicteren.
ALO 6 april 2008 13:10
@Dejahet feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt
Hoe zie je dat voor je? Wat is de meerderheid? Alle moslims, of alleen die in Nederland? En wat is een moslim? Waarom zie je niet dat er genoeg moslims zijn die dat geweld wel afkeuren? Of telt dat niet omdat dat geen meerderheid is? Of zijn dat geen echte moslims?
Waarom keuren de Nederlanders het geweld tegen homo’s niet af. Zie het incident op de Brunssummerheide. Of moeten alleen de Limburgers dat doen, of alleen die uit Zuid-Limburg. Waarom keurt de meerderheid van de voetballiefhebbers het geweld van voetbalsupporters niet af. Waarom moet er alleen met scherp worden geschoten als het Marokkanen zijn. Waarom nemen de katholieken geen afstand van ontoelaatbare handelingen van priesters met kinderen?
Waarom keuren Ephimenco, Hirshi Ali, Jami Elian enzovoorst Wilders niet af met een verklaring dat zij zich bewust zijn van het feit dat zij als het aan hem had gelegen nooit in Nederland zouden zijn toegelaten?
Waarom zie je niet dat het voor Wilders cs geen zak zal uitmaken als een meerderheid dat geweld wel afkeurt? Het geweld komt namelijk uit de Koran, zie Fitna. Voor hen is het alleen genoeg als ze hun geloof afzweren. Moeten ze dat dat doen voor jou?
T 6 april 2008 13:15
@Sigi
Vrijheid van meningsuiting is niet alleen bedoeld om kritiek op de regering mogelijk te maken, het is meer (of tenminste het zou meer moeten zijn). Jij lijkt er ook van uit te gaan dat de regering de enige bron van macht en of invloed is binnen een land of samenleving. Dat is onjuist.
MP 6 april 2008 13:25
Koran->Islam->Moslims->Allochtonen
Dan nog even steggelen of half-allochtoon en kwart-allochtoon onder de categorie allochtoon vallen of niet, maar daar komen ze vast wel uit.
Noelaman Zeshandig 6 april 2008 13:49
Het is inderdaad lastig waar je de grens moet trekken tussen reageren, en de wetenschap dat afkeur uitspreken een probleem doorgaans versterkt.
Zoals een Iraanse vriend van mij eens vertelde:Eerst werden de mensen met het verkeerde geloof aangepakt, en wij stonden erbij, keken er naar terwijl ze om hulp riepen, en zagen dat we niets konden betekenen - dat het ons hooguit onze eigen kop zou kosten als we op dat moment in opstand waren gekomen - en dan hadden we helemaal niks meer kunnen doen. Vervolgens werden de homo’s te grazen genomen, en wij stonden erbij, keken er naar terwijl ze om hulp riepen, en hielden wederom onze mond. Tenslotte waren de intellectuelen aan de beurt, en we riepen om hulp, maar er was niemand meer om ons te hulp te schieten.
De moraal van het verhaal? Tsja, het blijft moeilijk - waar trekt men welke grens?
DeJa 6 april 2008 13:56
@3/@6: Eens, dat is erg moeilijk. Wat ik persoonlijk graag eens zou zien gebeuren is dat er (in Nederland om te beginnen) enquetes als deze gehouden zouden worden. Overigens mogen dit soort enquetes evengoed onder onze gristenbroeders gehouden worden. Het gristendom kent, als elke religie, ook zijn verzameling zieke klootzakken. Kijkhier ofhier
@5: Volgens mij is mijn laatste alinea niet helemaal duidelijk. Wat ik onze politiek leiding verwijt is gebrek aan leidersschap in algemene zin met daarnaast eigen vormen van religieus extremisme wat zich op dit moment nog redelijk onschuldig uit in discussies over koopzondagen. Wat ik mis is visie over de echte uitdagingen en handelend vermogen.@8: Que?
HansR 6 april 2008 14:03
Een irritant stuk.
Ik zie twee dingen:
1) Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt. Deze zin en de omringende alinea impliceert vrij sterk de gedachte dat we dat in het westen wel doen. Die ontkenning dat het westen wel degelijk een gewelddadige samenleving is waar ook afkeurders van geweld wonen, vertroebelt blijkbaar de waarneming van de islamitische samenleving.
Een soort wij zijn vredelievender dan zij.
Ik heb al eerder uitgebreid hier en minder uitgebreid hier op dit weblog aangegeven dat onze samenleving helemaal niet vredelievend is. Het westen is gewelddadig en overheersend. Ieder die dat vergeet kan andere beschavingen niet juist beoordelen.
2) Wie de vrijheid opgeeft ter wille van wat veiligheid, is de vrijheid noch de veiligheid waard betekent niet dat we weer moeten leren begrijpen dat vrijheid […] geen vanzelfsprekend recht is, maar een gegeven wat het waard is om bevochten en verdedigd te worden.
Het betekent dat als veiligheid te ver wordt gedreven ter wille van de vrijheid [de vrijheid verloren gaat en] je die dan eigenlijk ook niet verdient.
Het is geen argument geweld te gaan gebruiken om vrijheid af te dwingen.(en het is ook geen argument om privacy te beperken om vrijheid af te dwingen.)
Steeph 6 april 2008 14:11
@DeJa, Sigi en ALO: “Wat mij nog ongeruster maakt is het feit dat ik niet zie hoe de meerderheid onder de moslims dat geweld afkeurt.”
Lastige hierbij is dat het wel degelijk gebeurd. Maar dat het niet nieuwswaardig is. Er is niks aan als iemand zegt geweld af te wijzen. Het is veel spannender als je alleen de geweldenaars aan het woord laat.Ik denk dat ik maar eens een speurtocht ga doen naar alle stukken die wel verschenen zijn, maar nauwelijks aandacht kregen, waarin vertegenwoordigers van verschillende Islamitische stromingen aangaven het geweld af te wijzen en de aanhangers van het geweld als “slechte” moslims te bestempelen.
Steeph 6 april 2008 14:18
In ieder geval één voorbeeld van mijn punt:http://www.gulfnews.com/region/Egypt/10202019.html
Stond niet in de NL kranten volgens mij. Die pikten alleen de oproepen er uit die wel over geweld en boycot gingen.
MP 6 april 2008 14:53
@Deja
“Anderzijds heb ik een even grote hekel aan generaliseren en het op één hoop gooien van grote groepen mensen op basis van uiterlijkheden of (hopelijk slechts enkele) extremisten.”
Daar zeg je toch hetzelfde?
Tim 6 april 2008 14:59
Is er wel eens een fatwa tegen een terrorist of terrorisme in het algemeen uitgeroepen?
zmc 6 april 2008 15:13
@Steeph, #12: Die speurtocht heb ik de afgelopen week al uitgevoerd. Zonder resultaat. Ik heb geen reactie van een moslim op Fitna kunnen vinden die stelt dat hij/zij EN de Koran geweld categorisch afkeuren en dat de door Wilders aangehaalde koranverzen in het geheel niet de betekenis hebben die Wilders eraan geeft.
Ik heb me rot gezocht en gevraagd naar een dergelijke reactie naar aanleiding van Fitna en legio tegen-uitleggen gezien, maar geen enkele bevredigende kwam van een moslim. Men komt niet verder dan “Islam is vrede” of “Wij houden ons aan de Nederlandse wet”. Maar Fitna vereist behalve een dergelijke verklaring ook een uitleg, een uitleg wat die Koran-verzen die Wilders aanhaalt dan WEL betekenen. En het is met name dat vraagstuk dat onbeantwoord blijft. Tegelijkertijd noemt men Fitna wel een “oorlogsverklaring”, “begrijpt” men eventuele wraakacties, heeft men ontzettend veel kennis van geweld door Christenen maar durft men niet te stellen dat men geweld categorisch afzweert.
Nou weet ik ook wel dat Wilders uit zijn nek lult, maar het gebrek aan een dergelijke reactie vind ik zeer, zeer vreemd. Het doet me denken aan het stilzwijgen rondom Scientology. Wilders poneert wat verzen en claimt dat ze iets betekenen; hoe moeilijk kan het zijn om zijn betekenis te weerleggen? Het gebrek aan een dergelijke uitleg door een moslim, sterkt het vermoeden dat er een kern van waarheid in Fitna zat. Want reacties zijn er genoeg, maar eventjes simpel de strekking van Fitna weerleggen is er blijkbaar niet bij.
En wat betreft je link uit #13: valt het je ook op dat men een gewelddadige reactie blijkbaar vooral afkeurt omdat men er niet bij gebaat is? Waarom stelt men niet simpelweg dat het gewoon niet is toegestaan in de Islam, net als in de andere grote religies? Waarom focust men op de “beledigende” aard van Fitna en niet op het “feit” dat de inhoud volstrekt incorrect is? Ik blijf voortdurend het gevoel houden dat men om de zaak heen lult. Met als toppunt wel de tegenfilm van de AEL.
Desalniettemin wens ik je veel succes met je speurtocht!:-)
ALO 6 april 2008 15:30
@Deja.Het is niet allen moeilijk maar je vergeet een ander aspect. Je zegt zelf dat je geen groepen mensen op basis van het handelen van enkelen op 1 hoop wil gooien. Maar dat doet jou oproep nou juist.
@Steeph. Kijk dat ook even naar alle geweld in de wereld dat niet aan een groep wordt toegeschreven. Kijk ook naar het melden van terrorisme dat niet eens waar blijkt te zijn. Zoals de kop in T. over de 3 van de erasmusbrug. Ook deze kop was te zien in Fitna. Over feiten gesproken.
@zmcDe soera’s zijn al gedebunkt op een jou beschreven wijze door VJ en van der Ven, de nederlandse moslim, bekend van het elfde uur.
Als mij iets wordt gevraagd om afstand te nemen voor handelingen van een ander, sla ik hem op zijn bek, Ik ben daar niet van gediend, Ik heb er niets mee te maken, ik ben niet verantwoordelijk. Waarom moslims dan wel?
larie 6 april 2008 16:17
Afstand nemen zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden om de Moskee te verlaten als er een meneer heel raar staat te praten.
Vroeg dat wel eens buiten een moskee in amsterdam aan een vriend waar ik op stond te wachten waarom dat nooit gebeurt..”dan beledig je de Islam” Ik weet dan niet wat ik dan moet denken en zeggen.
Share 6 april 2008 16:20
De mensheid heeft geen doel.
larie 6 april 2008 16:21
Terzijde..ik heb wel eens eerder hier mij afgevraagd waar er gesproken wordt, almaarweer, over islam en moslim enzo. Nooit lees ik hier eens een comment van iemand vanuit die invalshoek..waarom niet?
Stijn komt wel langs ondanks de soms pittige retoriek..toch?
Richard 6 april 2008 16:31
Kent iemand hier een moslim?
Dacht ik al.
MP 6 april 2008 16:35
Heeft de regering eigenlijk de boycot van Nederlandse producten in bepaalde landen al scherp veroordeeld? Het is toch van den zotte dat alle Nederlanders over een kam geschoren worden.
larie 6 april 2008 16:36
Velen…echt veel.
U stelt een vraag en komt met een antwoord..waar doet me dat toch aan denken;?
larie 6 april 2008 16:40
Ik kook en dacht..laat ik me eens even wenden tot de term ‘over een kam scheren” en waar komt google mee..C4 u’r self.
Maper 6 april 2008 16:44
Eindelijk een discussie waarbij (volgens mij) de kern van de zaak begint vorm te krijgen. Ik ben geen islamdeskundige maar ik krijg wel het idee dat het een ‘alles of niets’ geloof is en dat mensen niet makkelijk gedeeltelijk afstand kunnen nemen van deze religie zonder het gevoel te hebben deze te beledigen, of van hun omgeving dit gevoel opgedrongen krijgt.
zmc 6 april 2008 16:59
@ALO, #17: Wat een agressieveling ben jij zeg, ongelovelijk.
Mij wordt als Nederlander bijvoorbeeld regelmatig gevraagd om afstand te nemen van bijvoorbeeld de akties van mijn land in Irak, als voorvechter van de vrije meningsuiting wordt mij regelmatig gevraagd afstand te nemen van de woorden van Geert Wilders, als atheist moet ik maar al te vaak uitleggen dat atheisten niet grote criminelen zijn en als software engineer neem ik regelmatig gevraagd of ongevraagd afstand van de praktijken van bepaalde collega’s. Volgens mij is het heel normaal om kritisch gevraagd te worden naar het handelen van mensen die handelen vanuit een ideologie, denkwijze of groepering die jij ook aanhangt. Dat is zelfs heel normaal, maar het valt pas op op het moment dat een goed antwoord ontweken wordt. Of op het moment dat je een klap op je bek krijgt van ene ALO.
En VJ is geen moslim, maar heb je een link naar van de Ven?
larie 6 april 2008 17:08
Ho ho reageerder ALO is geen agresieveling….nuance zmc.
larie 6 april 2008 18:18
Dit is wel aardig ZMC:
http://www.zemzem.org/site/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=20
MP 6 april 2008 18:21
Je spreekt in raadselen Larie.
larie 6 april 2008 18:32
Mijn comment was gericht aan Richard #21niet aan jouw…je bent helder genoeg.
hemaworstje 6 april 2008 18:46
Vrijheid hé dat is gewoon iets wat je hebt en als je het kwijt bent is het je eigen domme schuld.Je weet dat er mensen zijn die dat liever stelen dan geld.Integratie en ruimtegebrek kán een beperking van de vrijheid opleveren (positieve diskriminatie) afhankelijk hoe je er tegenaan kijkt, jij mag van ons in het zwembad , maar dan wel in normale badkleding.Maar afijn dat verhaal kennen we al sinds de bootvietnamezen de turken de suri’s en dan nu het midden-oosten.( gaap Wilders)Persoonlijk heb ik meer last van de pruisen dan de moslims. ( wie schudt U het liefst een hand?).
Bismarck 6 april 2008 18:52
@30: Ik denk dat Richard in gedachten het antwoord “ja” had ingevuld? De kans dat geen enkele Sargasso-reaguurder een moslim kent is immers waanzinnig klein (en bij dezen dus gereduceerd naar 0). Ik ben verder erg benieuwd wat Richard met die vraag wil zeggen.
MP 6 april 2008 18:55
@zmc,
VJ is geen moslim, Wilders wel dan?
ALO 6 april 2008 20:00
@zmcExcuus. Dit was niet zo bedoeld. het was ook niet aan jou gericht. Het was een opmerking in het algemeen in het kader van de discussie. Ik had een lege regel gelaten. Blijkbaar niet duidelijk genoeg.
Ik blijf er wel bij dat ik de vraag ongepast vind. De gevraagde krijgt een onmogelijk keus. Hij is tegen de gedragingen maar ook als hij dit aangeeft hoort hij toch bij de groep. Antwoord geven maakt hem al verdacht.
Het artikel komt uit de VK van woensdag. Ik heb hem uit de onlinekrant gevist en nu in pdf op mijn laptop. Ik denk nog hoe ik dit bij jou krijg.
Rik 6 april 2008 20:31
Hulde!, goed stuk.
zmc 6 april 2008 21:07
@larie, #27: Ik counter een gebrek aan nuance altijd graag met een nog groter gebrek aan nuance - da’s weer gelukt:-P
@larie, #28: Aardig, maar geen antwoord op Fitna.
@MP, #33: Wilders toont aan dat we geen drol hebben aan koranlessen door niet-moslims, vandaar mijn vurige wens het van een moslim te horen.
@ALO, #34: Oh ok;-) Ik snap dat je de vraag “ongepast” vind, maar ik hou het toch liever op “ongemakkelijk”. De hele situatie is ongemakkelijk, maar hij zal er niet gemakkelijker op worden als we hem niet bespreken, sterker nog, is het niet juist dat gebrek aan inhoudelijke communicatie dat ervoor zorgt dat “antwoorden al verdacht maakt”?
Frappant overigens hoe Wilders’ verhaal zich uitsluitend afspeelt op internet terwijl het tegengeluid zich daar juist weer niet afspeelt en uitsluitend te vinden is op ouderwetse moeilijk toegankelijke media…
Bullie 6 april 2008 21:53
En als Wilders nou wel een Koran had verbrand aan het eind van zijn filmpje? Zou hij dan zelf schuldig zijn aan gewelddadige reacties, zoals onze grote roerganger JPB poneerde in zijn rechtstreekse televisietoespraak over deze grootse crisis? Hoelang zijn die jongens van Monty Python eigenlijk ondergedoken geweest na Life Of Brian, of hebben die nog steeds bescherming? Een beetje lol trappen over Isa, potverdriedubbeltjes. Het moet niet knettergekker worden.Van mij mag iedereen alles zeggen.
Heinz 6 april 2008 22:24
Als ik als groep (in deze de moslims) mij in een samenleving de zwarte piet wordt toegeworpen voor daden die een enkele extremist op zijn geweten heeft, zou ik mij toch bedenken en op straat gaan en tegen deze daden protesteren. Dat mag ook in een vrij land. Laat uw stem horen!
Ketelbinkie 6 april 2008 23:47
@6: ik hoor moslims meestal niet spreken over ’slechte’ moslims, maar dat het geen moslims zijn. Een subtiel maar niet onbelangrijk onderscheid. Je mag als moslim geen lelijke dingen over een broeder zeggen, dat omzeil je door hem simpelweg als niet moslim te bestempelen. Ik kan me een passage in een documentaire over NL Uruzgan soldaten herinneren, waarin een Nederlandse moslim soldaat geintervieuwd werd. Hij zei dat zijn vader tegen uitzending van hem naar Uruzgan was, omdat moslims geen andere moslims moeten doden. Zijn antwoord was dat de taliban geen moslims zijn. Een mooi stukje van hoe houd ik mezelf voor de gek. Maar het geeft wel aan dat er een grote mate van loyaliteit heerst in de Islam, die kritisch zelfonderzoek verhindert.
@17: die soera’s zijn niet gedebunkt. De meest gebruikte verklaring om er afstand van te nemen is om te zeggen dat die verzen golden voor die ongelovigen of Joden, in die specifieke situaties. Maar daar vallen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen:1. Gelijke situaties moeten gelijk behandeld worden in de Islam, en de koran en hadith worden daarom op minitieuze wijze bestudeerd om te bepalen hoe vandaag de dag gehandeld moet worden, op basis wat Mohammed toen deed. Die verzen worden niet voor niets nog steeds gebruikt in Moskeeen. Als ze echt niet meer geldig waren, dan hadden we daar al veel meer van gehoord.2. Ook al zouden ze niet geldig zijn voor deze tijd, dan blijft staan dat Allah maar een agressieve oorlogshitser en Mohammed een warlord is met deze verzen. Weinig om trots op te zijn naar mijn mening.3. Vraag jezelf af wat het met de psyche van mensen doet als ze voortdurend deze verzen te horen krijgen, lezen, of zelfs uit hun hoofd leren. Ik kan me niet voorstellen dat ze er een positief beeld van ongelovigen en joden aan overhouden. En de realiteit vandaag de dag bewijst dit naar mijn mening.
Tenslotte over afstand nemen van iets waar we geen direct verantwoordelijkkheid voor hebben: neem bijvoorbeeld slavernij, daar nemen we toch allemaal afstand van, ook al hebben we er niets meer mee te maken. We hebben er zelfs een monument voor opgericht.
S'z 7 april 2008 11:36
Ofwel verleg je de horizon voorbij de polarisatie en werk je vanuit dat perspectief, ofwel ga je minstens voor hoofdzaak / bijzaak verhalen, en heb je het bv. over “ni pute ni soumise” agenda’s ipv over “hoofddoeken” ?
Paul 7 april 2008 13:42
Een goed begin, in eigen huis: ophouden met de politieke correctheid op deze en andere Nederlandstalige blogs, die een online debat over Wilders onmogelijk maakt.
Als je niet bereid bent om na te denken over wat er gaande is, en eist dat iedereen dezelfde politiek-correcte formules nazegt, dan is het bepalen van een standpunt onmogelijk.
Steeph 7 april 2008 13:50
@Paul: Vrij vertaald, als we niet jouw mening toegedaan zijn, is het een nutteloze discussie?
MP 7 april 2008 14:17
Wat wil je horen Paul? Alle moslims het land uit of, alle allochtonen het land uit?
Pepijn 7 april 2008 14:19
Het feit dat men vaak als onderdeel van een groepering wordt beoordeeld is al erg genoeg. Je hoeft toch niet werkelijk ook nog eens alle foute uitspraken en standpunten van die groep te gaan weerleggen? Moslims hoeven helemaal geen afstand te nemen van ideeen van andere moslims. Ik ga toch ook niet de hele dag lopen verkondigen dat ik het oneens ben met Balkenende.
Verder: ik heb eigenlijk meer _last_ van christenen dan van moslims. Die laatsten hebben me nog nooit geprobeerd hun geloof te verkopen. Ook hebben ze me nog nooit op zondagochtend wakker gemaakt en proberen ze niet zo’n stempel om deze samenleving te drukken.
Blammeke 7 april 2008 14:19
Paulwtf politieke correctheid.Als je hier iets wilt vertellen vertel je dat. Dat je mening niet door de meerderheid wordt gevolgd kan met politieke correctheid van die mensen te maken hebben maar das hun zaak. En hun mening.
Blammeke 7 april 2008 14:32
@Pepijn.Dat alle moslims niet continu moeten lopen afstand nemen van de fouten van andere moslims is waar.Daarentegen als er priesters zijn die in de fout gaan volgens de paus. Dan zal de paus hier afstand van nemen. Dat is zijn verantwoordelijkheid.
Zo mag je dus ook verwachten van de leidinggevende figuren van de moslimwereld dat zij geweld beginnen af te keuren. En dat hoor of zie ik ook nog altijd niet.
Servië houdt op dit moment niet zo erg veel van de EU. Toch zal je zien dat als één of andere Servische idioot een aanslag pleegt op het Europese parlement de Servische regering deze aanslag zal veroordelen.
poetpiet 7

Thursday, January 19, 2006

wat hebben 2 regels in 't nederlands daar nou mee te maken?

gevecht omtrent zionisme in canada
Enemies of Speech, Enemies of Truth

Kurt Nimmo - As pointed out by a member of this list, the hate campaign directed against me -- or the "Joe Job" aspect of this scurrilous and hateful campaign (posting nasty articles, primarily on IndyMedia's open and unmoderated forums, using my name and that of my wife) -- can likely, in part, be traced back to an article I wrote early last year about one Dr. David Bukay, who teaches at the School of Political Science at the University of Haifa, Israel. It was posted on an IndyMedia site in the Netherlands.

http://kurtnimmo.com

[Kurt Nimmo has featured prominently here at PEJ, fully four of our all-time most read stories are from him. ] - lex

How the Enemies of Free Speech Operate
Kurt Nimmo -- January 17, 2006

Zionistische professor zaait haat ---- Kurt Nimmo - 03.02.2005 17:29

Volgens een Israelische professor moeten arabieren per definitie in het hoofd worden geschoten, wordt beweerd door zijn studenten.

Thursday, December 29, 2005

ehtiek praatje 24 januari (en op afroep)


Frans Stafleu was afgelopen zondag op vroegevogels, tegen het einde, zeer de moeite waard; zijn rap van de tong rollende inzichten smaakten naar en vroegen om meer, en dus stuurde ik mijn aandacht maar weer eens het web op, dit keer op zoek naar Frans.

dinsdag 24 januari 2006
Dierproef & Proefdier: Heiligt elk didactisch doel het middel? ---- Frans Stafleu
Plaats: Lawickse Allee 13, Wageningen -- Aanvang: 20.00 uur
Heiligt elk didactisch doel het middel?
Afgestudeerd dierenarts Frans Stafleu gaat eerst kort in op de geschiedenis van de dierproef en de plek die de dierproef in het onderwijs heeft gekregen. Om vervolgens in te gaan op belangrijke vragen uit de proefdier-ethiek. Door welke ethische redeneringen zijn dierproeven te rechtvaardigen of aan te vallen? Zijn dierproeven in het onderwijs te billijken? In de wet op dierproeven is onderwijs één van de doelen waarvoor dierproeven zijn toegestaan. Maar heiligt elk didactisch doel wel de middelen?


animalfreedom.org/paginas/column/jeroentrommelen 2.html De wereld van Volkert - Door Jeroen Trommelen. Met medewerking van Mac van Dinther. Dit artikel verscheen 16 mei 2002 in de Volkskrant. ---- Tijdens zijn studie in Wageningen was Volkert van der G. lid van het Inter Universiteir Overleg Diergebruik, een club van studenten die dierproeven weigerden en die bij voorkeur zouden verbieden. Frans Stafleu, tegenwoordig hoogleraar bij het Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht was oprichter van dat overleg en stelt vast dat er vooral 'hele nuchtere, redelijke studenten' bij zaten, naast een klein aantal radicalere types met wie het moeilijk discussiëren was. 'Mijn indruk is dat het om hoogstens enkele tientallen mensen gaat die zeer extreem denken', zegt Stafleu. Sommigen ken je, anderen niet. Het zijn mensen die in een
koker van waarheden zitten. Ze kunnen geen nuances aanbrengen en zijn bereid offers te brengen voor een betere wereld. Dat geldt ook voor de nertsenbevrijders. Bij die acties vinden veel dieren de dood, maar dat offer is dan gerechtvaardigd. Het verbaast me dat niemand de parallel trekt - maar volgens mij is dit de Nederlandse tak van het fundamentalisme. Elders uiten deze gevoelens zich via een godsdienst. Hier gebeurt het via extreme opvattingen over dieren.' Toch beschouwt ook Stafleu de vermoedelijke moordactie van Van der G. als een individuele daad, en daarmee als een dramatisch incident. 'Ik heb er zelf geen informatie over, maar in de krant heb ik gelezen dat hij overspannen was en net een kind had gekregen. Dat is een life event dat diep kan ingrijpen in iemands leven. Zeker als je tegelijkertijd denkt dat de wereld vergaat omdat er een dictator aan de macht dreigt te komen.'

Wednesday, December 21, 2005

nog meer ergenis uit Elsevier geput (en een lichtpuntje)

net de elsevier doorgebladerd; na een voorbeeldje verbazingwekkende stompzinnigheid te hebben overleefd (de Mol vind een voorbeeld van 'breed' ((wat zijn volgende zender moet worden)) dat Heineken naast Amstel kan bestaan.
?!?!?!?!!!?
Weet die kullootzoekzak wel wat er hier in Holland gaande is buiten hoe nog steeds geld verdiend word?
Is dit een manier van hem te zeggen dat er wat breed betreft bij hem verder niks meer in het vat zit?
Maar goed, tegen het einde komt Olaf Schuiling in beeld. Daar ga ik 's naar goegullen.

zWaar Winkel Werk

http://weblog.r-win.com/archives/algemeen/hoe_google_zich.html Hoe Google zich binnen universiteiten nestelt ---

ik schrijf:tja, wat zal ik (die google mee in het zadel hielp met andere verwoede gebruikers zoals M Pugliese) zeggen. .. . Dit: Google is de mercedes onder zoekers en als je mercedes onderzoekt zie je een hele hoge prestatie druk ... of liever weestand .. .vanwege de massale aandrang de ontstaat omtrent hebbedingetjes.Als je me niet gelooft moet je Peter Linebaugh maar eens lezen (vers gegoegeld):

Peter Linebaugh: the Wedges of HephaestusThey employed slave labor; they gave Adolf Hitler a free Mercedes every Christmas;... Peter Linebaugh teaches history at the University of Toledo. ...www.counterpunch.org/linebaugh10292005.html - 80k - 18 dec 2005 -

Manuel Yang and Peter Linebaugh: a Dialogue About Murder in Toledo This was back when the swastika and the Mercedes star symbol were virtually interchangeable ... Peter Linebaugh teaches history at the University of Toledo. ... www.counterpunch.org/yang01292005.html - 101k - 19 dec 2005 -

ps: 'rij' zelf een oud Benzie waar wijlen pa al 2 ton op zette. ideetje: het hele politiek word stof gedoekt teneinde weer een duidelijk verschil te maken tussen de geslachtelijkheden, om precieus .. . te weten .. . vooral . .. . de economische weerslag van 'svolkswil (waar willen ze wilderswaar wel en waar niet?).

Het beste holandstalig blog is 4 jaar geworden

sargasso.nl/?p=1778 viert vier jaar bestaan -- ik schrijf:ideetje om de voortgang te verzekeren en nog vele malen zoals nu genoegelijk te mogen feliciteren ... . we beginnen een partijte.Notedoprogram: Alle soldaten binnen de grenzen en in probleemwijken onder bevel van een puur pacifist die iets van permacultuur begrijpt te zweten stellen.


Over de rest van de prioriteiten worden we't wel eens. . ..toch?

8 minuten later:
WoW, kijk eens wat ik een handje vol klikjes verder tegenkom:

For some reason I don't fully understand - I've read Adorno andeverything - I subscribe to a daily horoscope service from. Here's today's:>Today you will be in a kind of ideological no man's land, DOUG.

All>the ideas floating around in the air seem so mediocre to you,>especially when you compare them to your own. If you are interested>in politics, today would be a good time to come up with your>campaign platform. You certainly have a lot of new things to say.>You are the herald for a new kind of freedom in society, so>take advantage of your day today!

DOUG,

Do we have some volunteers to join me in this great liberation?


ik verstout mij ook het volgend draadje te plaatsen:

On 12/18/05, Doug Henwood wrote:
Someone - was it Yoshie? - said that there's something socialist about the structure of the military (a point that Chalmers Johnson also makes). It's true, and it's very effective.--

025992--Michael Pugliese (onze allesvinder)
027524 Yoshie's own reply

-----HansR - December 20th, 2005 12:01 17 -- Gefeliciteerd. Geen lange verhalen van mij maar wel de constatering, dat de diversiteit hier voor mij het boeiendste is. Van geleuter in een café - dat ik meestal vanwege het hoog intellectueel gehalte niet kan volgen, soms niet eens begrijp - tot intensief gebeeldhouwde beelden - die ik meestal te groot vind - over de wereldpolitiek van een vliegende Hollander. Van gezeik tot gezever. Van intelligent ontwerp van ideeën tot evolutionaire ideeën ontwikkeling. Van abjecte - maar gepubliceerde en bediscusieerde, ik denk aan Fritzie - meningen tot weldenkend - wat is dat in godsnaam - grijsbollig gedachte denkbeelden. Kortom: het eind is nog niet in zicht. ------

ik weer: viel mij ook al op, .. gezeiker en verzeef van het soort 'Zinnig lijntje naar polaris uitgooien en geloof verzekerd' BBrrrrrrr. De poly polis van de gebroeders Das op drift .. .. .complimenten voor de waan van de dag trouwens, mag gerust iets langer worden ... . Mischien leuk om daar een geillustreerd 'waan van de dag' rubriekje me te beginnen en de toetsenbord ontwerp revolutie weer een vingerwijzing het verhelpen van tastbaarhedengebrek te geven: de 'Page Left' and PR ontbreken. .. om over de op en neer maar niet te beginnen; hier zijn wat intussen ietwat uit zicht geraakte aanzetten (tegens jubileum ((minus 46)) geschenk): http://web.archive...vruchtbaarheid_en_vrede.htm . ..whoops, veel vouten, anywho, ruimte op rechts als er snelle kortshutters voor aangerukt kunnen worden toch????ps: ik vind die vlag ook wel aardig maar begrijp het symbooltje rechts van de voetbal niet (die onderaan geplaats zowiezo de hele zaak op rollen knallen en/of knappen zet hoewel ik het niet helemaal ongegrond kan verklaren, tenminste niet tot contact met grond en gras voor de doorsnee boetvaller ook geen antaeus perk meer oplevert); bij een herschikkingronde zal koning voetbal zeker bovenaan landen.Wilde brassen hebben vanouds voorkeur voor anonimiteit en hoog risiko (handje contantje, gelijk oversteken, patstelsels en dergelijke) getoond, de verrekeningskunde en waardig waarheidsgetrouwheid, uitvoerigheid en diepgang van id en vrijwillige contractualiteit voerende papier kraam der burgerij heeft lang tegenweer geboden maar is nu zo goed als gezwicht, haar goede democratie naam word geheel uitgehold des te aggresiever opgedrongen.

Het is voor mij 10 dubbel feest vandaag; mijn dochter heeft de strijd (die ik haar moederziel alleen heb laten voeren om een zeker vrouwmens ((op uitdrukkelijk en -sluitend verzoek)) niet te ontrieven) gewonnen en zal dus op 10 jarige leeftijd voor 't eerst haar grootje zien. .. ..

wat mij zoal de laatste weken opviel

http://graverdammer.vrijspraak.org/art-one.php3?art_id=11977 8 December Metro artikel door Pamela Hemelrijk over de EAD convenant '75 olie voor immigratie, "De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn; hij was ook zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie."

www.nuclearkazoo.tk/ Amsterdams muzikant

www.expliciet.nl/content/view/2733/108/ Aan mijn vrienden in Nederland: jullie media zijn vooringenomen leugenaars (Engels Shamir replies to a defamatory article in a big dutch daily)

http://www.expliciet.nl/content/view/2755/108/ De volgende holocaust: Racisme en Islamophobie in Nederland en België (Engels www.newstatesman.com) dinsdag 06 december 2005 - The next holocaust -- Islamophobia is not a uniquely British disease: across Europe, liberals openly express prejudice against Muslims. Do new pogroms beckon? Ziauddin Sardar reports from Germany, the Netherlands, Belgium and France.
Across the border into the Netherlands and to Eindhoven, a lively cultural city with a young population, where fear of Muslims! is equally evident. There are fewer than 5, 000 Muslims in Eindhoven and they are all hidden away in the Woensel district. But try to get a taxi driver to take you there. Kim de Peuyssenaece, our driver, is adamant: "It's a dangerous area where you could get killed," she says. She has a Moroccan boyfriend, whose picture she displays on her mobile phone, yet she dismisses Moroccans as "mostly criminals" who are "ruining our country". She drops us in front of a Moroccan bar next to the new, clinically structured red-light district, a kind of John Lewis-meets-porn. Inside the Safrak Bar and Cafe, the atmosphere is thick with smoke. Old men sit playing backgammon, chequers and dominoes. "We are not part of the Dutch community," says the bar owner, a tall, aggressive Moroccan who does not want to give his name. "They don't treat us with respect and dignity. They think we're separate. So we are separate."
That the Dutch see Muslims as a separate community is not all ! that surprising. Holland has a brutal colonial history just as long as Britain's, and the jewel in its crown was the most populous Muslim nation on earth: Indonesia. The Islamist insurgency in Aceh is a legacy of the people's long war with the Dutch, a war the colonisers never won and never ended. Slavery and compulsory labour on Dutch plantations underpinned a strict system of separating the rulers from those they ruled. The Dutch were interested in categorising and neatly arranging the Otherness of those they ruled, the better to maintain their separateness and dependence. Colonial policy now reverberates at home.
In another part of Eindhoven we meet Jamal Tushi, an IT consultant in his thirties. "They treat us like colonial subjects," he s ays. "For them, all Muslims are terrorists." Tushi was born and bred in Eindhoven and speaks perfect Dutch, yet finds it hard to get work. "If you are a young Moroccan, forget the idea of getting a job," he says. During job interviews, the much-acclaimed Dutch liberalism evaporates. "They want to know what kind of Muslim you are. Do you pray? Do you go to the mosque?"
Dutch liberalism was meant only for the Dutch. Today it extends to prostitution and drugs, but not to Muslim immigrants. It's like the "ethical policy" Holland developed for its colonies. The policy was about Dutch superiority; it had little to do with the reality of life for the people they ruled, and made little difference to their condition. The colonies served the metropolis, regardless of how they were spoken of and discussed. The language of ethics was always about the colonising "Us" and not the colonised "Them", just as all discussion about multiculturalism in Holland is at base about what kind of country "We" are, now that we have let "Them" in. Inclusion, then or now, was not the point. Dutch liberalism is about how good and open "We" are - not an open negotiation about what liberalism means to and for m! inority communities.


ikhouvan.je/fotos/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=378 self-insemination alleen voor weinig schokgevoeligen. . .. .nou ja, het is tenslotte een soort lenigheids . ..eh . .. oefening.

www.leukstefoto.nl

-politiek-digitaal.nl/kennis_en_economie/200512/ geen_grote_verhalen_na_drie_jaar_ososs
Van onze redactie - vrijdag, 9 12 2005 07:00
Het programma OSOSS bestaat op 31 december drie jaar en komt daarmee ten einde. Tijd om de balans op te maken. Wat is er bereikt? Drie jaar geleden schetste Politiek-digitaal.nl in het dossier “Baas over eigen Bits” (http://www.politiek-digitaal.nl/kennis_en_economie#35) de aanleiding en de ambities. Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) zag een ongezonde ICT markt die de overheid in een wurggreep hield. Gemeenten klaagden hierover en de VNG luidde de noodklok (http://www.politiek-digitaal.nl/opensource/open_source_als_norm#64). In opdracht van BZK en EZ werd het programma OSOSS ingesteld met een klein budget, dat later een klein beetje werd verhoogd, om te informeren en stimuleren. Toenmalig programmamanger Mark Bressers was toen al voorzichtig en probeerde de verwachtingen te temperen met opmerkingen als “Open Source is geen Haarlemmerolie” en “ICT is en blijft een taai ongerief”.

Tuesday, December 06, 2005

Ik speel Scheids bij Peter R de Vries vs Leon de Winter

prdv.nl/?mod=weblog..27 OMLAAG IN PLAATS VAN OMHOOG...

VRIJDAG 2 DECEMBER

Voor het eerst tijdens onze campagne zijn de polls lager dan de week er voor... We zijn van 25 procent gezakt naar 23 procent en dat veroorzaakt natuurlijk wel wat tandengeknars bij ons. ---
Ene Geert Geel: de dhimmie-opvattingen van PRDV over de islam, over terreur en bijvoorbeeld de oorlog in Irak, zijn van een zulk beschamend laag niveau, dat zelfs Bin Laden hoofdschuddend zijn moordenaars opdracht geeft om zo snel mogelijk de Lage Landen te verlaten. “This country will self-destruct in five seconds”, zou hij gezegd hebben.

Meneer Geel! Dat zou pas goed nieuws zijn (was het maar waar). Reden genoeg om op de knieen te gaan voor hem. Stel u voor, zijn aanhangers geven aan hem gehoor! Grote scha allogge tonen uittocht, moe varmint of de piepheul, uitzinnige vreugd in de lage landen; toekomst!! Wij gunnen hun dergelijke bijgeloofjes toch van harte????? Holland tolerant mag eindelijk weer eens in de krant; laat de af(s)telling beginnen en moge de beste winnen (hij die inziet dat elke strijd zo niet ongelijk is dan toch ongelijk maakt begint er niet eens mee en laat dus liever in plaats daarvan meteen al verschillen vooral die van de aller kleinsten af aan, nauwgezet en gauw genoeg gelden, naar buiten en naar binnen) maar wel in dienst van een groter geheel (meneer geel) en woestijn mores het groenste land ter wereld invoeren helpt natuurlijk het goedmoedigheidsplaatje geen ene moer.oh godohgod of liever guttemetut nou toch, kijk Leon de Winter eens z'n best doen om PrdV te fisken; hij demonstreert er natuurlijk , zoals altijd, ongestraft zijn suprematisme nog maar eens een keertje mee omdat het er nou eenmaal 1 'teekt' om net zo'n lijer, echter, de ander genaamd te 'noowen' (wat dat betreft schiet de uitdrukking 'anti-semitisme' zo'n beetje de hele arabische wereld te kort .. en dat zou er wel eens mee te maken kunnen hebben dat we met de volgende gold patristisch expansieve uitdijerij uit woest en ledige regionen te maken hebben; tja,
wie zijn lesje niet leert moet hem net zo vaak als daarvoor nodig is overdoen.

graverdammer.vrijspraak...=11951 Erelid Peter R. de Vries - LEON DE WINTER - elsevier (50 reakties) 5 Dec 2005 - Peter R. de Vries is een aardige man met grote ambities, en daarom is het van belang om het stuk over terreurdreiging dat hij op zijn website heeft gezet eens goed te bekijken.

Piet: een paar fragmenten met mijn kommentaar

LdW: Peter R., jij vraagt je ook af waarom mensen zich opblazen:

PrdV: 'Dit soort daden is niet af te doen met de gemakzuchtige bewering dat de daders door hun geloof zijn 'gehersenspoeld'. Ik zou bijna zeggen: was het maar waar. Niemand geeft zijn of haar leven 'zomaar', ook niet omdat de bijbel of koran dat aanmoedigt. Dat heeft een voorgeschiedenis. En de cruciale vraag daarbij is in hoeverre wij bereid – en in staat zijn - kritisch naar ons eigen doen en laten te kijken in, pakweg, de afgelopen tweehonderd jaar.'

LdW: O, zit dat zo? Gekken blazen zich op omdat wij hen PAKWEG de afgelopen tweehonderd jaar iets hebben aangedaan? Zijn die terroristen zo oud? Waarom blazen joden zich niet massaal in Europa op omdat er kort geleden iets in Europa is voorgevallen waarover zij nog een tikkie van streek zijn? Waarom heeft die Belgische vrouw die moslim is geworden zich opgeblazen? Uit solidariteit? Of omdat ze gehersenspoeld is? Heeft zij de afgelopen tweehonderd jaar ook zo onder ons geleden?

Piet: slecht voorbeeld; joden zijn al vanaf ver voor de Bijbel nogal erg letterlijk 'een tikkie van streek', migreren zit hen helaas in het bloed en dat gaat wel een tijdje goed, middels handel, nijverheid en belasting innerij maar ze kennen nou eenmaal geen grenzen en barsten er altijd weer uit, zo de een na de ander cultuur lek achter latend, voor zoverre dit een zo niet onbespreekbare dan toch veelal onbesproken drift is, een soort trekvogeltrek zijn geschriften als de Protocollen van Zion inderdaad kolder omdat er van opzet immers geen sprake is (ze doen ook werkelijk niemand leed aan dat ze niet ook zichzelf en aanhang/werknemers aandoen (voorbeeldjes waarvan de Holocaust al te veel en vaak afleidt geef ik verderop) maar de consequenties zijn er niet minder om; zo leidt hun principiele segregatie vroeg of laat tot polarizatie, nogmaals, niet in de laatste plaats binnen eigen gelederen, een voorbeeldje van het leed dat ze zichzelf

George W. Bush has received approximately 500 hours of airtime, while Bin Laden has received about 5 hours of airtime. - bron: http://dontbomb.blogspot.com (al-jazeerah) - waar Bush voor staat heeft in de afgelopen 200 een genocide veroorzaakt die de zionisten niet willen laten gelden want de hunne is het beste, grootste en meest belangrijke slachtofferschapswapen dat ze ammenooit niet meer uit handen gaan geven, ook niet als in Rwanda binnen veel kortere tijd verhoudingsgewijs meer mensen afgemaakt worden in omstandigheden die, niet zoals in het holocaust stadium van de 2e wereld oorlog, voor niemand een pretje meer waren.


LdW: Luister, Peter R.: in de hele Arabische wereld zijn sinds het ontstaan van de islam minder boeken gepubliceerd dan JAARIJKS in Spanje. Waardoor komt dat? Waardoor komt het dat de scholen er zwak zijn, dat er vrouwen vaak een rotleven hebben, dat er nauwelijks patenten aan Arabieren worden gegeven omdat er nauwelijks iets behoorlijks wordt uitgevonden, dat er bijna geen behoorlijke Research en Development bij universiteiten en bedrijven bestaan? Waardoor komt het dat 70% van de bevolking van de Arabische landen jonger is dan 25 jaar en dat er geen werk voor al die mensen, geen huis, geen toekomst, en dus geen hoop is?

Piet: Met patristische dwang schoolplicht opleggen heeft bijvoorbeeld bij de Akha in Noord Thailand de volgende consequenties: hun ouders kunnen het goed op familie bezit ingespeelde tuinieren door het wegvallen (weghalen) van eigen kinderkrachten niet meer bolwerken maar de overheid zegt: geen nood, hier, neem er wat bestrijdingsmiddelen voor in plaats met alle voor gezond- en vruchtbaarheid funeste gevolgen vandien, om over de aan onafhankelijkheid afbreuk doende op kosten jagerij maar verder niet te spreken. Horen we jou ooit over de oorspronkelijke betekenis van 50 jarige Jubileum viering ouwe stijl? LAND HERVERDELING Nee je laat de joden weer eens van allerbekrompenste kant zien.


'Maar hebben we dit alles wel eens echt geprobeerd door de ogen te zien van mensen die van huis uit wat minder op hebben met de Verenigde Staten en de westerse waarden? Is het dan nog zo logisch allemaal? Hoe zouden WIJ hebben gereageerd als een groot land - waar wij van oudsher moeizame betrekkingen mee hebben - een militaire inval in een ander land zou hebben gedaan op basis van volledig onjuiste en onware veronderstellingen? Het zou in de scherpste bewoordingen zijn veroordeeld. Het zou betiteld zijn als 'spelen met de wereldvrede'. Maar als wij – de westerse wereld - zelf zoiets doen, is dat van een andere orde. Onze bedoelingen zijn goed. Dat begrijpt iedereen. Denken we. Als Rusland het doet is het machtswellust en imperialisme, maar als de Verenigde Staten het doet is dat in ieders belang. Want ons belang is ieders belang, toch?'


Oppervlakkig

Ik moet het helaas zeggen: je hebt een oppervlakkig, slecht onderbouwd, en bovenal ondoordacht stuk geschreven, dat vooral lijkt te bestaan uit kromme kreten van anti-Amerikaanse warhoofden en anti-Zionisten.

Peter R., als je zo'n stuk over moslimterrorisme schrijft, heb je dan niet het gevoel dat je je een beetje moet verdiepen in de martelaarstraditie bij sjiieten of in de Assassijnen of in de Koran of in de ontstaansgeschiedenis van de figuur van Mohammed of in de ontwikkeling van het Ottomaanse Rijk, of in de theologie en ideologie van Bin Laden? Nee? Moet je toch doen, je steekt er een hoop van op en het voorkomt dat je onzin uitslaat.

En ga ook eens wat lezen van Popper. Nee, niet Potter maar Popper, met 3 p's. En Adorno, Strauss, Arendt, Aron, Habermas, Durkheim, Elias. Ik noem er maar een paar – mensen met linkse of rechtse of gematigde of extreme ideeën die van belang zijn wanneer je in deze wereld als leider overeind wilt blijven. Pimmetje kende ze op zijn duimpje. En jij?

Piet: ja leuk, leesvoer over en weer aanbevelen, daar heb ik ook een houtje van (zie de kwoots hieronder), begin jij dus maar met Naemi Giladi (over hoe zionisteni in de 50er jaren arabische joden door middel van bom aanslagen naar het 'heilige' (=onveilige) land joegen (om ze daar gruwelijk genadeloos te discrimineren). Daar hoor je geen van die beroemde namen over, hoogstens Arendt was enigszins skeptisch over ZIonisten waarop 'naZI' letterlijk beter past - ook ver buiten hun boekje en globaal opererend ((maar over diens rol bij het naZI aanjagerschap heeft ze het ook niet))).

alexandr-dugin-quotes-jacov-bromberg.html Alexandr Dugin quotes Jacov Bromberg, Mikail Agursky in "the jews and eurasia" --- keep in mind that the colour coding I use is is mirrored in present day American conditions: coastal states are predominantly liberal and assigned and/or have adopted the colour blue, landlocked religious and rightish ones the colour red.

http://dustfizz.blogspot.com/2005/12/
excerpts-from-recent-interview-with.html

From an interview Joshua Frank did recently with Ward Churchill

Sunday, December 04, 2005

ideetje: handwapens en verdovende middelen legalizeren maar oorlog verbieden

sargasso.nl/?p=1680
Amerika in Beeld - 03-12-05 om 20:30 -- 26 reakties
#
piet
December 4th, 2005 11:12
19

leuk draadje 'us work force'
http://mailman.lbo-talk.org/pipermail/lbo-talk/

en gister las ik over het verschil in aantallen bureacraten en ambtsdragers tussen

Hitler duitsland en de DDR

7.000 : 60 milj
190.000 : 17 milj

#
Caprio
December 4th, 2005 14:19
24

@piet: ik vraag me af wie er wel en wie niet is meegeteld in die 7000 van Hitler. Hitler was juist een enorme voorvechter van de publieke sector, hoewel ie daar veelal militaire instituties en 'vrijwilligers' voor instelde. Ik neem aan dat beide niet zijn meegeteld. Hitler moest zijn schulden wel betalen met oorlogsbuit en dwangarbeid. Dat kun je allemaal dus niet los zien van elkaar. Als we dan toch een vergelijking willen maken moeten we het dienstenniveau trouwens ook meenemen.


28ste:

Caprio: "Hitler moest zijn schulden wel betalen met oorlogsbuit en dwangarbeid." -- -- ja dat staat er ook in, 1 alinea verder (Hitler's Volksstaat door Goetz Aly, gerecenseerd door J Schuesslburner) maar hier speelt een soort zelfvervullende 'ver(w)achting' (oorlogstuigvervaardigen als bezigheidstherapie) een rol; helaas 1 die in Amerika grootsscheeps is overgenomen. .. en daar hollen wij als dutch devils en domme doosjes achteraan.

Gek hoor dat het westen in dienst van duister centralizerende monomaanmannetjes, zoals JS ook doet trouwens, de loftrompet over individualisme blazen. Goed, als dit een voorkeur voor solitaire en grootst mogelijke diversiteit uitdrukt ben ik het daar roerend mee eens maar helaas.. . die status word zelfs vaag onverantwoordend grote goedheid buitengaats en schot sluizende corporaties die dus letterlijk en figuurlijk te ver gaan toegedicht (zo'n MNC is echt 'je van het' hoor ... slechts letterlijk dit keer).

De dicht en degelijk verweven maar onbeleden, verduisterde en tegenstellingen aanscherpende 2e helft van de vergelijking word gewoon achterwege gelaten, dan wel als iets heel eigens en er niks mee te maken hebbend specialisme behandeld onder de noemer veiligheid terwijl het in werkelijkheid gaat over de dwangmatigste der gezamelijkheden, goed fout defensie apparaat geheten, geacht vrijheidsvoorwaarden buitengrenselijk (op) te scheppen (daar liggen ze tenslotte voor in het buitenland, militantisme moet zich wel binnen bepaalde figuurlijke grenzen houden, al te gulzig schrokken word moet aan de grootste voorbehouden blijven. En zo was het altijd al (een zootje).